Mastedatabasen
Links
På denne side er samlet en række links til sider, der giver mere information om master og antenner. Informationen er rettet mod branchen såvel som lokale myndigheder, der behandler sager om master. Herudover er der adgang til masteloven, samt til mastelovens bekendtgørelser og vejledning om afgivelse af radiodækningsplaner. Nederst finder du et link til ofte stillede spørgsmål vedrørende mastedatabasen.
Mastelovgivning
På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde oplysninger om mobildækning og den relevante mastelovgivning ved at klikke her.

Mastevejledninger
Vejledningskomplekset er udarbejdet i et samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ofte stillede spørgsmål - FAQ
På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde en oversigt over ofte stillede spørgsmål.

Overførsel af mastedatabasens oplysninger grafisk
Overførsel af både eksisterende og planlagte antennepositioner grafisk til andre systemer.

Frekvensregisteret
Visse antennepositioner vises kun via Energistyrelsens frekvensregister.

Sundhedsstyrelsen om Mobilkommunikation
Sundhedsstyrelsen er den sundhedsfagligt kompetente myndighed, når det drejer sig som stråling og mobiltelefoni.

Forstyrrelser af TV og 800 MHz
Når 800 MHz-frekvensbåndet fra 2013 skal anvendes til mobilt bredbånd, er der risiko for, at tv-seere vil kunne opleve, at deres tv-modtagelse bliver forstyrret.
Du kan via dette link få information om, hvad forstyrrelserne skyldes, og hvad du som tv-seer skal være opmærksom på.

Signalforstærkere og repeatere
Det er som udgangspunkt ikke lovligt at anvende signalforstærkere og repeatere til at forstærke signalerne fra mobilantenner. Du kan læse mere i denne pjece fra Erhvervsstyrelsen. (pdf)

Tilgængelighedserklæring
Du kan finde mastedatabasens tilgængelighedserklæring på digitaliseringsstyrelsens WAS-system.