Mastedatabasen
Hjælp til søgning
På mastedatabasen kan du søge oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner. Oplysningerne er gældende to år frem. Du kan søge ved at navigere i kortet eller ved at indtaste adresse, eller vælge region og/eller kommune. Du kan afgrænse dit valg efter bestemte tjenestetyper og teknologier. Dit resultat vil blive vist i kortet som punkter og i listen som tekstbaseret visning.
Søg via kort
Ved søgning på kort kan du indtaste oplysninger om, hvilket område du ønsker at få vist. Det er en god ide at afgrænse et mindre område, inden du vælger at få vist data om antennernes placering. Øverst i kortets venstre side findes en navigationsbar. De fire øverste pile flytter kortet mod henholdsvist nord, syd, øst og vest. Baren under pilene bruges til at zoome ud og ind i kortet, hvor du kan klikke + eller -, eller trække baren op eller ned.

Du kan også navigere i kortet ved at bruge musens funktioner. Hvis du bruger hjulet på musen, vil kortet zoome ind og ud. Ved at holde venstre museknap nede, kan du rykke kortet i en ønsket retning. Hvis du holder ”shift” nede samtidig med at holde venstre museknap nede og trækker en firkant i kortet, vil der blive zoomet til dette udsnit. Med genvejstasterne "+" og "-" vil der blive zoomet ind og ud i kortet. Piletasterne vil rykke kortet mod henholdsvis nord, syd, øst og vest.

Søg via adresse
I adressefeltet kan du indtaste gadenavn, husnummer, postnummer og by og derefter klikke på ”Søg”. Hvis der findes flere adresser med samme navn, vil der komme en liste med mulige adresser, som du kan vælge ud fra. Når du har søgt på en adresse, vil kortet zoome til området og vise lokalitet med et grønt "drage"-ikon.

Du kan også vælge et geografisk søgeområde efter region og/eller kommune. Kortet vil derefter zoome til den valgte region eller kommune.

Valg af information om antennerne
Når du har afgrænset hvilket område, du vil have oplysninger om, kan du søge efter oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner via forskellige typer information. Du kan vælge, hvilken tjenestetype og teknologi der skal fremgå på kortet, samt om det skal være eksisterende antennepositioner og/eller planlagte antennepositioner. Søgningen afsluttes ved at klikke på ”Vis”. Herefter kan antennernes placering ses på kortet eller på listen.

På kortet kan du klikke på en given antenneposition for at få oplysninger om, hvilket selskab der ejer antennen, placering for den eksisterendes antenneposition eller søgeområde for den planlagte antenneposition, samt angivelse af hvilken teknologi, antennen anvendes til.

Hvis du vil se regionernes eller kommunernes grænser, kan du tilvælge visning af disse ved at åbne kortindholdet i kortets øverste højre hjørne. Oversigtskortet i kortets nederste højre hjørne viser et lidt større kortudsnit end det valgte.

Du kan vælge listevisning ved at klikke på fanebladet "Liste" over kortet. I listen vises de ønskede informationer som tekst, hvor der kan sorteres efter adresse, postnummer, teknologi eller status. Såfremt der er indtastet en adresse, vil afstanden fra denne adresse fremgå ud for hver enkelt antenneposition. Det er ligeledes muligt at sortere efter afstand. Ved at klikke på ”i-ikonet” eller holde musen over ikonet, fremkommer ejeren af antennen.