Mastedatabasen
Databasens informationer
Mastedatabasen indeholder informationer om antennepositioner i forbindelse med blandt andet mobiltelefoni i Danmark.

Hvilke oplysninger kan du finde i mastedatabasen?

Mastedatabasen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner i Danmark og er etableret for at skabe større gennemsigtighed med placeringen af antenner.

Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysning om:

 • hvor eksisterende antenner er placeret
 • det område, hvor det påtænkes at placere antenner
 • den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til

Databasen er baseret på et kortgrundlag fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Ved søgning på en adresse kan der være tilfælde, hvor databasen ikke kan genkende navnet på adressen. Dette kan skyldes, at adressen ikke findes, er indtastet forkert eller at adressen ikke er tilgængelig via Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs kortgrundlag.

Ved at klikke på ikoner på kortet eller ved listevisningen kan man få oplysning om en antennes placering på en konkret adresse eller en beskrivelse af placeringen. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor adressen er ukendt i forbindelse med planlagte antennepositioner og derfor ikke er angivet. Antennepositionerne er placeret på kortet ud fra tilladelsesindehavernes oplysninger om koordinater.

Der kan også være forskel på den angivne adresse og placeringen af antennen på kortet. Dette kan skyldes, at antennen kan være placeret på en større matrikel, f.eks. marker og industriområder. Den konkrete placering af en antenne samt den tilhørende adresseoplysning vil imidlertid altid bero på den enkelte tilladelsesindehavers oplysninger.

Hvordan søger du?

Oplysningerne kan fås både ved at søge i danmarkskortet og ved at anvende søgefeltet. Herefter er det muligt at få vist søgningen på kortet eller på en liste. På kortet kan zoomes til den rette position ved enten at anvende scrollhjulet på musen, eller ved at klikke på pilene (opad eller nedad) i kortets venstre side eller ved at holde shift-knappen nede, samtidigt med at der tegnes en firkant på kortet med musens venstre knap. Søgefeltet anvendes ved at angive en adresse og under søgefeltet kan der søges på region eller kommune. Husk at klikke på søg-knappen under den relevante søgefunktion.

Når et passende område er fundet på kortet, kan der vælges tjenestetyper og teknologier. Når disse er valgt, sættes hak i eksisterede eller i planlagte positioner. Ved at klikke på vis-knappen nederst fremkommer resultatet på kortet.

Når der vises et kortudsnit med antennepositioner, kan alle resultaterne blive vist på en liste. Denne liste findes på fanebladet ”Liste” ovenover kortet.

Hvilke tjenestetyper og teknologier kan du finde oplysninger om?

Mastedatabasen indeholder oplysninger om både eksisterende og planlagte antennepositioner for mobilteknologierne:

 • GSM
 • UMTS
 • LTE (Long Term Evolution)
 • 5G-NR (New Radio)
 • TK

Herudover indeholder mastedatabasen oplysninger om teknologierne:

 • DAB
 • DVB-T
 • FM
 • FWA
 • Radiokæde
 • Landmobile radiotjenester
 • Teknologineutrale tilladelser
 • TV

Hvad med TETRA?

TETRA står for TErrestrial Trunked RAdio, og anvendes primært til SINE-nettet. Der indgår ikke TETRA antennepositioner i mastedatabasen. Det skyldes, at Justitsministeriet og Forsvarsministeriet har indstillet, at SINE-netværket af sikkerhedshensyn skal undtages i mastedatabasen.

Hvorfor er der ikke nogen positioner med 2G, 3G eller 4G i mastedatabasen?

Begreberne "2G", "3G" og "4G" er ikke tekniske definitioner, men er begreber, som mest anvendes til markedsføring. Ofte dækker betegnelsen 2G over GSM, 3G anvendes om UMTS og 4G om LTE.

Hvad er teknologineutrale tilladelser?

Mange frekvensområder undergår i disse år en liberalisering, og med tiden stiller Energistyrelsen færre krav til frekvensanvendelsen. Derfor vil det for nogle selskaber ikke give mening at angive det ene eller det andet for en given antenneposition. I sådanne tilfælde kan antennepositionerne findes ved at vælge ”teknologineutrale tilladelser” i rullemenuen under ”Tjenestetyper”.

Hvor kan man finde de positioner, som ikke er i mastedatabasen?

De tilladelsesindehavere, som ikke har en fladetilladelse, og som derfor ikke skal indberette til mastedatabasen, vil fremgå af frekvensregistret på adressen http://frekvensregister.ens.dk

Hvad er en antenne?

En antenne er en komponent eller enhed, der bruges til at sende og modtage radiobølger.

Hvad er en antenneposition?

En antenneposition angiver det sted, hvor en eller flere antenner er placeret. Antenner kan være placeret på master, men kan også være placeret på bygninger, siloer, vindmøller mv.

Mastedatabasen omfatter de antennepositioner, hvor antenner bruges til at sende radiobølger. Mastedatabasen omfatter ikke antenner til udelukkende modtagelse af radiobølger. I mobilnet er sende- og modtageantenner dog ofte kombinerede i samme enhed.

En antenneposition kan bestå af en antenne, der er tilsluttet en basisstation. En antenneposition kan dog også bestå af flere antenner tilsluttet samme basisstation. Til f.eks. teknologien GSM bruges typisk retningsbestemte antenner. For at opnå dækning i alle retninger vil en GSM-antenneposition derfor ofte bestå af tre antenner, der peger i hver sin retning. Disse tre antenner vil være tilsluttet en basisstation. Hvis der er flere antenner på et sted, der er forbundet til samme basisstation, fremgår dette som én antenneposition i mastedatabasen. Det samme gør sig gældende for mange andre mobilteknologier.

Hvad er en planlagt antenneposition?

Planlagte antennepositioner er kun planer for, hvor der påtænkes opsat antenner, og ikke, hvor der med sikkerhed fremover vil blive placeret antenner. Planerne kan således ændres før den planlagte idriftsættelsesdato. Derfor er de planlagte antennepositioner ikke endelige fremtidige antenneplaceringer. Mastedatabasens oplysninger om planlagte antennepositioner er derfor ikke bindende.

Placeringen af de planlagte antenner angives enten ved en adresse eller med et søgeområde, dvs. et område indenfor hvilket, antenner vil kunne placeres. Er adressen angivet som PS (”placerings søges”), betyder det, at der er tale om en position, hvor den konkrete placering fortsat søges.

Planer for opsætning af antenner rækker to år frem.

Hvad er en eksisterende antenneposition?

Eksisterende antennepositioner er positionsangivelser for antenner, som er i drift.

Hvorfra kommer mastedatabasens oplysninger?

Databasens oplysninger om antennepositioner indberettes til Styrelsen for Dataforsyning og innfrastrukturs database af tilladelsesindehaverne. Derfor står tilladelsesindehaverne inde for korrektheden af de indberettede oplysninger.

Hvor ofte opdateres mastedatabasen?

Mastedatabasen opdateres kvartalsvis. Herudover kan der forekomme løbende ændringer i de tidligere indberettede radiodækningsplaner såvel som i de eksisterende antennepositioner i mastedatabasen.

Hvem har ansvaret for mastedatabasens oplysninger?

Oplysningerne om eksisterende og planlagte antennepositioner er indberettet af tilladelsesindehavere. Oplysningerne "ejes" således af de respektive tilladelsesindehavere. Styrelsen for Dataforsyning og infrastruktur har derfor ikke ansvaret for, at oplysningerne er korrekte.

I tilfælde af fejl eller mangler i mastedatabasens oplysninger henvises til de respektive tilladelsesindehavere.

Kan man sortere efter selskab?

Det er ikke muligt at sortere i mastedatabasens liste-visning efter selskabsnavn. Det er heller ikke muligt at få vist et bestemt selskab på kortet.


Hvem kan kontaktes vedrørende generelle spørgsmål om mastedatabasen?

Ved at klikke på linket "Kontakt" i øverste højre hjørne af mastedatabasen vises kontaktoplysninger til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.