Om VisKort komponenten

DOWNLOAD

VisKort kan
downloades

fra Softwarebørsen

Softwarebørsen

VisKort er en komponent til kortvisning til brug for offentlige myndigheder og private virksomheder. Komponenten kan anvendes som en integreret del af portaler og hjemmesider. Det er muligt at anvende egne styles og skabeloner og dermed sikre, at kortets grafiske layout er sammenhængende med den portal eller hjemmeside, som kortet integreres i. Der er mulighed for dels at indlejre kortet direkte i egne sider (vha. iframes) og dels at linke til et popup-vindue, som viser et større kortudsnit.

VisKort kan skræddersyes til at vise kort og korttemaer, som måtte være interessante for den pågældende myndighed eller virksomhed. Forskellige opsætninger kan anvendes på forskellige sider og styres via simple parametre. Komponenten stiller en række standard kortfunktioner til rådighed; herunder zoom, navigering, oversigtskort, korttemavælger, målforholdindikator, infovisning, adresseopslag, ruteberegning, områdevalg samt søgeresultatvisning på kort.

Løsningen er baseret på OpenLayers og GeoServer, der begge er open source projekter, samt på komponenten VisStedet fra Kort- og matrikelstyrelsen. Til rute- og afstandsberegning anvendes det kommercielle produkt RouteWare NET Server. Platformen er Microsoft.NET-baseret.

GeoServer     OpenLayers     VisStedet

VisKort er udviklet som et open source projekt af Atkins Danmark i forbindelse med projekter til opgradering af Borger.dk og Statstidende.dk ved IT- og Telestyrelsen.
Nærmere information om projektet kan fås ved henvendelse til:

Rasmus Espholm, IT- og Telestyrelsen
Kontakt e-mail (ITST)

Henrik Kaltoft, Atkins Danmark
Henrik.Kaltoft@dk.atkinsglobal.com
Telefon: 8233 9110, direkte: 2711 1295


Kortmaterialet er i nærværende løsning tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen.

Flere af løsningens anvendte ikoner stammer fra FamFamFam.